Subpage::UTC::Masthead
 
Kluster Perkhidmatan UTC
 • Perkhidmatan Gunasama Kerajaan
 • Perkhidmatan Kesihatan
 • Perkhidmatan Keselamatan
 • Perkhidmatan Pendidikan Latihan & Pekerjaan
 • Perkhidmatan Perbankan
 • Perkhidmatan Pembangunan Perniagaan & Keusahawanan
 • Perkhidmatan Utiliti
 • Perkhidmatan Pembangunan Belia
 • Perkhidmatan Kebajikan Pembangunan & Masyarakat
 
Rakan Perkhidmatan UTC
LG - Food Court @ Galleria
GF-32 - Pasaraya Kapitan
L1-18 - Bank Islam
L2-21 - Klinik Wakaf An-Nur
Fasiliti Awam
Faciliti Awam
 
Fasiliti Sewaan
Bilik Mesyuarat
Kapasiti 150 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar, TV & Bilik Jamuan
 
Bilik Seminar
Kapasiti 30-40 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar & Whiteboard

L3-UTC-03
Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI)
Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI)
| L3-UTC-03 | Third Floor
- Website: -
- Facebook: -
-
-
1. PENGESAHAN SIJIL TEMPASAL - HANYA BERURUSAN DENGAN INDUSTRI DAN BUKAN ORANG AWAM / PERSEORANGAN
 • Permohonan yang telah diluluskan atas talian sistem Dagangnet
2. KHIDMAT NASIHAT / PERTANYAAN BERKAITAN INDUSTRI
3. MEMPROSES PERMOHONAN KOS ANALISIS DAN SIJIL TEMPASAL ATAS TALIAN
 • Permohonan Baharu
 • Permohonan Tambahan
 • Permohonan Dikuiri
 • Pembatalan Permohonan atas Permintaan
4. MEMPROSES APPROVED PERMITS (AP)
 • Permohonan Baharu
 • Pembatalan Permohonan atas Permintaan
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.