Subpage::UTC::Masthead
 
Kluster Perkhidmatan UTC
 • Perkhidmatan Gunasama Kerajaan
 • Perkhidmatan Kesihatan
 • Perkhidmatan Keselamatan
 • Perkhidmatan Pendidikan Latihan & Pekerjaan
 • Perkhidmatan Perbankan
 • Perkhidmatan Pembangunan Perniagaan & Keusahawanan
 • Perkhidmatan Utiliti
 • Perkhidmatan Pembangunan Belia
 • Perkhidmatan Kebajikan Pembangunan & Masyarakat
 
Rakan Perkhidmatan UTC
LG - Food Court @ Galleria
GF-32 - Pasaraya Kapitan
L1-18 - Bank Islam
L2-21 - Klinik Wakaf An-Nur
Fasiliti Awam
Faciliti Awam
 
Fasiliti Sewaan
Bilik Mesyuarat
Kapasiti 150 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar, TV & Bilik Jamuan
 
Bilik Seminar
Kapasiti 30-40 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar & Whiteboard

L3-UTC-17
Opening Soon
Opening Soon
| L3-UTC-17 | Third Floor
- Website: -
- Facebook: -
-
-
Institut Pembangunan Usahawan menyediakan kemudahan pinjaman modal kecil perniagaan (Micro Credit) seperti :
 • Menyediakan pembiayaan usahaniaga.
 • Menyediakan maklumat keusahawanan dan peluang - peluang perniagaan .
 • Menyediakan khidmat bimbingan dan sokongan kepada para usahawan yang menyertai program TEKUN

Bidang perniagaan / usaha niaga yang boleh diceburi seperti berikut:
 • Pertanian & Perusahaan Asas Tani
 • Peruncitan
 • Perkhidmatan
 • Pembuatan
 • Kontraktor Kecil

Syarat kelayakan:
 • Bumiputera & Masyarakat India (Program Khas Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India – SPUMI)
 • Berumur 18 – 65 tahun (Bumiputera) dan 18 – 55 tahun (SPUMI)
 • Telah menjalankan perniagaan atau mempunyai cadangan atau rancangan perniagaan usaha niaga yang berpotensi dan berdaya maju.
 • Mempunyai lessen / permit / daftar perniagaan yang sah (Pinjman di bawah RM 5000 tidak perlu Pendaftaran Perniagaan (SSM))
 • Mempunyai tempat / lokasi perniagaan yang khusus atau berniaga secara gera k (mobile)
 • Terlibat secara langsung dan sepenuh masa dalam perniagaan (pinjaman sehingga RM5,000 boleh dipertimbangkan bagi pemohon yang berniaga secara sambilan)
 • Satu pinjaman bagi satu isi rumah (kecuali perniagaan yang berasingan dan rekod bayaran bal ik yang baik bagi isirumah)
 • Pinjaman perniagaan sedia ada tidak melebihi RM 50,000.
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.