Subpage::UTC::Masthead
 
Kluster Perkhidmatan UTC
  • Perkhidmatan Gunasama Kerajaan
  • Perkhidmatan Kesihatan
  • Perkhidmatan Keselamatan
  • Perkhidmatan Pendidikan Latihan & Pekerjaan
  • Perkhidmatan Perbankan
  • Perkhidmatan Pembangunan Perniagaan & Keusahawanan
  • Perkhidmatan Utiliti
  • Perkhidmatan Pembangunan Belia
  • Perkhidmatan Kebajikan Pembangunan & Masyarakat
 
Rakan Perkhidmatan UTC
LG - Food Court @ Galleria
GF-32 - Pasaraya Kapitan
L1-18 - Bank Islam
L2-21 - Klinik Wakaf An-Nur
Fasiliti Awam
Faciliti Awam
 
Fasiliti Sewaan
Bilik Mesyuarat
Kapasiti 150 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar, TV & Bilik Jamuan
 
Bilik Seminar
Kapasiti 30-40 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar & Whiteboard

L3-UTC-07
Fauzee Mustafa & Associates (Insurance Agents)
Fauzee Mustafa & Associates (Insurance Agents)
| L3-UTC-07
- Website: -
- Facebook: -
-
-
(Tba)
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.