Subpage::UTC::Masthead2
 
Kluster Perkhidmatan UTC
 • Perkhidmatan Gunasama Kerajaan
 • Perkhidmatan Kesihatan
 • Perkhidmatan Keselamatan
 • Perkhidmatan Pendidikan Latihan & Pekerjaan
 • Perkhidmatan Perbankan
 • Perkhidmatan Pembangunan Perniagaan & Keusahawanan
 • Perkhidmatan Utiliti
 • Perkhidmatan Pembangunan Belia
 • Perkhidmatan Kebajikan Pembangunan & Masyarakat
 
Rakan Perkhidmatan UTC
LG - Food Court @ Galleria
GF-32 - Pasaraya Kapitan
L1-18 - Bank Islam
L2-21 - Klinik Wakaf An-Nur
Fasiliti Awam
Faciliti Awam
 
Fasiliti Sewaan
Bilik Mesyuarat
Kapasiti 150 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar, TV & Bilik Jamuan
 
Bilik Seminar
Kapasiti 30-40 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar & Whiteboard

UTC Johor

Pusat Transformasi Bandar (UTC) merupakan inisiatif di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) yang bertujuan membawa perkhidmatan kepada rakyat dan memastikan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan. UTC adalah Pusat Sehenti (One Stop Centre) yang menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada rakyat dan beroperasi di luar waktu pejabat dan juga pada hujung minggu (kecuali cuti umum).

Matlamat UTC adalah untuk memberikan perkhidmatan “cradle-to-grave” di bawah satu bumbung (Daripada mendapat sijil lahir anak dan perkhidmatan kesihatan kepada penamatan syarikat, perkhidmatan pihak berkuasa tempatan dan lain-lain).

Pelaksanaan UTC turut memberikan penekanan kepada pelaksanaan pantas. Pengubahsuaian dan kerja menaik taraf yang berkaitan UTC hanya mengambil masa dalam lingkungan 6 hingga 12 minggu sahaja untuk disiapkan. Pertimbangan utama dalam melaksanakan projek ini termasuklah lokasi yang strategik yang mempunyai akses kepada pelbagai pengangkutan awam.

Bagi memastikan projek ini berkos rendah, tiada bangunan baharu yang dibina tetapi sebaliknya bangunan kerajaan yang uzur atau tidak digunakan sepenuhnya diubahsuai untuk dijadikan UTC.
 
Urban Transformation Centre (UTC) is an initiative under the National Blue Ocean Strategy (NBOS), which aims to bring services to the citizens ensuring an efficient delivery of government services. UTC is a One-Stop Centre which offers a variety of services to citizens and operated beyond office hours and on weekends (except public holidays).UTC goal is to provide "cradle-to-grave" under one roof (from getting the child's birth certificate, health services to the termination of the company, local authority services, etc.). Implementation of UTC gives emphasis on rapid implementation.

Renovation and upgrading work of the UTC only takes around 6 to 12 weeks to complete.The main consideration in implementing this project includes a strategic location with access to a variety of public transportation. To ensure a low cost of this project, no new buildings were built but by using the government building infirm or underutilized building converted into UTC.
 
UTC - Johor - 1   UTC - Johor - 2   UTC - Johor - 3   UTC - Johor - 4
             
UTC - Johor - 5   UTC - Johor - 6   UTC - Johor - 7   UTC - Johor - 8
             
UTC - Johor - 9   UTC - Johor - 10   UTC - Johor - 11   UTC - Johor - 12
 
ARAS LG
LG-UTC-01
LG

View LG Floor Plan
Balai Polis 1 Malaysia
Food Court@Galleria
 
ARAS GF
GF-UTC-01
GF-32

View GF Floor Plan
Klinik 1 Malaysia (Pesakit Luar & Pergigian)
Pasaraya Kapitan@Galleria
 
ARAS 1
L1-18

View L1 Floor Plan
Bank Islam
 
ARAS 2
L2-UTC-01
L2-UTC-02
L2-UTC-03

L2-UTC-04
L2-UTC-05-06
Jabatan Imigresen Malaysia
Perbadanan Perpustakaan Awam Johor
JobsMalaysia
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN)
L2-21

View L2 Floor Plan
Pusat Dialisis & Klinik Waqaf An-Nur
 
PODIUM 3 MENARA ANSAR
P3-UTC-01
P3-UTC-07
P3-UTC-08
P3-UTC-03&04
P3-UTC-09
Bilik Mesyuarat Utama
Bilik Seminar 1
Bilik Seminar 2
Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat (KPWKM)
 
ARAS 3
L3-UTC-01
L3-UTC-02
L3-UTC-03
L3-UTC-04
L3-UTC-05
L3-UTC-06
L3-UTC-08
L3-UTC-09
L3-UTC-10
Pejabat Pengurusan UTC Johor
Lembaga Tabung Haji (TH)
Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI)
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
SME Bank Berhad
e-Perolehan
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
Agensi Kerajaan Johor
 
 • Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor (Bahagian Perumahan)
 • Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Johor (PTG)
 • Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB)
 • Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT)
 • Yayasan Pelajaran Johor (YPJ)
 • Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ)
 • Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ)
L3-UTC-11
L3-UTC-12
L3-UTC-13
L3-UTC-14
L3-UTC-15
L3-UTC-16
L3-UTC-17
L3-UTC-18

View L3 Floor Plan
Tenaga Nasional Berhad (TNB)
Syarikat Air Johor (SAJ)
Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK)
Telekom Malaysia Berhad (TMPoint)
myEG
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
TEKUN Nasional
Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
 
ARAS 4
L4-UTC-01 Y-Centre - Kementerian Belia Dan Sukan (KBS)
 
  Hotline! 07 - 208 8888 Galleria@kotaraya, Jalan Trus, 80000, Johor Bahru, Johor  
 
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.