Subpage::UTC::Masthead
 
Kluster Perkhidmatan UTC
 • Perkhidmatan Gunasama Kerajaan
 • Perkhidmatan Kesihatan
 • Perkhidmatan Keselamatan
 • Perkhidmatan Pendidikan Latihan & Pekerjaan
 • Perkhidmatan Perbankan
 • Perkhidmatan Pembangunan Perniagaan & Keusahawanan
 • Perkhidmatan Utiliti
 • Perkhidmatan Pembangunan Belia
 • Perkhidmatan Kebajikan Pembangunan & Masyarakat
 
Rakan Perkhidmatan UTC
LG - Food Court @ Galleria
GF-32 - Pasaraya Kapitan
L1-18 - Bank Islam
L2-21 - Klinik Wakaf An-Nur
Fasiliti Awam
Faciliti Awam
 
Fasiliti Sewaan
Bilik Mesyuarat
Kapasiti 150 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar, TV & Bilik Jamuan
 
Bilik Seminar
Kapasiti 30-40 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar & Whiteboard

P3-UTC-09
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)
| P3-UTC-09 | Second Floor
07-224 2299 Website: https://www.kpwkm.gov.my
07-223 4499 Facebook: https://www.facebook.com/kpwkm
-
-
JABATAN PEMBANGUNAN WANITA
 • Pendaftaran kursus kemahiran untuk wanita.
 • Pendaftaran kursus untuk ibu tunggal.
 • Perkhidmatan untuk khidmat nasihat.
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
 • Pendaftaran untuk OKU.
 • Permohonan bantuan untuk warga emas.
 • Permohonan bantuan ibu tunggal.
LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)
 • Perkhidmatan Kafe@teen untuk remaja
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.