Subpage::UTC::Masthead
 
Kluster Perkhidmatan UTC
 • Perkhidmatan Gunasama Kerajaan
 • Perkhidmatan Kesihatan
 • Perkhidmatan Keselamatan
 • Perkhidmatan Pendidikan Latihan & Pekerjaan
 • Perkhidmatan Perbankan
 • Perkhidmatan Pembangunan Perniagaan & Keusahawanan
 • Perkhidmatan Utiliti
 • Perkhidmatan Pembangunan Belia
 • Perkhidmatan Kebajikan Pembangunan & Masyarakat
 
Rakan Perkhidmatan UTC
LG - Food Court @ Galleria
GF-32 - Pasaraya Kapitan
L1-18 - Bank Islam
L2-21 - Klinik Wakaf An-Nur
Fasiliti Awam
Faciliti Awam
 
Fasiliti Sewaan
Bilik Mesyuarat
Kapasiti 150 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar, TV & Bilik Jamuan
 
Bilik Seminar
Kapasiti 30-40 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar & Whiteboard

L3-UTC-08
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
| L3-UTC-08 | Third Floor
07-208 8888 Website: https://ewarta.mara.gov.my/
- Facebook: https://www.facebook.com/MajlisAmanahRakyat
-
-
1. PEMBIAYAAN
 • Permohonan Pinjaman Kontrak / Am
 • Pembayaran Pinjaman
2. PENDIDIKAN
 • Permohonan E-Pendahuluan
 • Permohonan  Pinjaman
 • Pembayaran Pinjaman
3. PEMBANGUNAN USAHAWAN
 • Permohonan Pinjaman Putra
 • Permohonan Kursus
 • Permohonan Promosi Pemasaran
 • Khidmat Nasihat
 • Program Usahawan Teknikal (PUTEK)
 • Skim Khidmat Nasihat Perundingan
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.