Subpage::UTC::Masthead
 
Kluster Perkhidmatan UTC
 • Perkhidmatan Gunasama Kerajaan
 • Perkhidmatan Kesihatan
 • Perkhidmatan Keselamatan
 • Perkhidmatan Pendidikan Latihan & Pekerjaan
 • Perkhidmatan Perbankan
 • Perkhidmatan Pembangunan Perniagaan & Keusahawanan
 • Perkhidmatan Utiliti
 • Perkhidmatan Pembangunan Belia
 • Perkhidmatan Kebajikan Pembangunan & Masyarakat
 
Rakan Perkhidmatan UTC
LG - Food Court @ Galleria
GF-32 - Pasaraya Kapitan
L1-18 - Bank Islam
L2-21 - Klinik Wakaf An-Nur
Fasiliti Awam
Faciliti Awam
 
Fasiliti Sewaan
Bilik Mesyuarat
Kapasiti 150 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar, TV & Bilik Jamuan
 
Bilik Seminar
Kapasiti 30-40 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar & Whiteboard

L3-UTC-09
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
| L3-UTC-09 | Third Floor
07-221 6742 Website: www.jpn.gov.my
07-221 6740 Facebook: https://www.facebook.com/jpnhqofficial
-
-
1. PERMOHONAN KAD PENGENALAN
 • Permohonan Kali Pertama 12 Tahun WN
 • Permohonan Kali Pertama 12 Tahun BWN
 • Permohonan Kali Pertama OBT Lahir Malaysia
 • Permohonan Kali Pertama OBT Lahir Luar Negara
 • Penukaran KPP/KPT ke MyKad - Gantian
 • Penukaran KPP/KPT ke MyKad - Taraf
 • Penukaran KPP/KPT ke MyKad - Polis/Tentera
 • Gantian MyKad - Biasa/Rosak/Alamat/Gambar
 • Gantian MyPR - Biasa/Rosak/Alamat/Gambar
 • Gantian MyKAS - Biasa/Rosak/Alamat/Gambar
 • Gantian MyTentera - Biasa/Rosak/Gambar
 • Gantian MyKad - Penukaran Taraf
 • Kemaskini Cip Kad Pengenalan
 • Cetakan Semula Dokumen Sementara Hilang
 • Permohonan KP Biru/Merah Singapura ke MyKad
 • Gantian Kad Pengenalan Pesara Polis/Tentera
 • Serahan MyKad/MyPR/MyKAS/MyKid
2. PENDAFTARAN KELAHIRAN
 • Pendaftaran Kelahiran Biasa - WN/BWN/Q
 • Pendaftaran Kelahiran Lambat - WN/BWN/Q
 • Pendaftaran LahirMati - WN/BWN/Q
 • Carian/Cabutan Sijil Kelahiran
3. PENDAFTARAN KEMATIAN
 • Pendaftaran Kematian Biasa
 • Pendaftaran Kematian Lambat
 • Carian/Cabuatan Sijil Kematian
4. MyKid
 • Permohonan MyKid Kali Pertama
 • Permohonan Gantian MyKid
5. CETAKAN MYKAD
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.