Subpage::UTC::Masthead
 
Kluster Perkhidmatan UTC
 • Perkhidmatan Gunasama Kerajaan
 • Perkhidmatan Kesihatan
 • Perkhidmatan Keselamatan
 • Perkhidmatan Pendidikan Latihan & Pekerjaan
 • Perkhidmatan Perbankan
 • Perkhidmatan Pembangunan Perniagaan & Keusahawanan
 • Perkhidmatan Utiliti
 • Perkhidmatan Pembangunan Belia
 • Perkhidmatan Kebajikan Pembangunan & Masyarakat
 
Rakan Perkhidmatan UTC
LG - Food Court @ Galleria
GF-32 - Pasaraya Kapitan
L1-18 - Bank Islam
L2-21 - Klinik Wakaf An-Nur
Fasiliti Awam
Faciliti Awam
 
Fasiliti Sewaan
Bilik Mesyuarat
Kapasiti 150 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar, TV & Bilik Jamuan
 
Bilik Seminar
Kapasiti 30-40 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar & Whiteboard

L3-UTC-12
Ranhill SAJ Sdn Bhd
Ranhill SAJ Sdn Bhd
| L3-UTC-12 | Third Floor
- Website: https://ranhillsaj.com.my/
- Facebook: https://www.facebook.com/syarikatairjohor
-
-
 • Pembayaran Bil Air
 • Permohonan Sambungan Semula Atas Permintaan
 • Permohonan Pemotongan Atas Permintaan
 • Permohonan Sambung Semula Penguatkuasaan
 • Permohonan Ujian Meter Air
 • Aduan / Pertanyaan Bil
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.