Subpage::UTC::Masthead
 
Kluster Perkhidmatan UTC
 • Perkhidmatan Gunasama Kerajaan
 • Perkhidmatan Kesihatan
 • Perkhidmatan Keselamatan
 • Perkhidmatan Pendidikan Latihan & Pekerjaan
 • Perkhidmatan Perbankan
 • Perkhidmatan Pembangunan Perniagaan & Keusahawanan
 • Perkhidmatan Utiliti
 • Perkhidmatan Pembangunan Belia
 • Perkhidmatan Kebajikan Pembangunan & Masyarakat
 
Rakan Perkhidmatan UTC
LG - Food Court @ Galleria
GF-32 - Pasaraya Kapitan
L1-18 - Bank Islam
L2-21 - Klinik Wakaf An-Nur
Fasiliti Awam
Faciliti Awam
 
Fasiliti Sewaan
Bilik Mesyuarat
Kapasiti 150 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar, TV & Bilik Jamuan
 
Bilik Seminar
Kapasiti 30-40 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar & Whiteboard

L3-UTC-13
Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK)
Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK)
| L3-UTC-13 | Third Floor
07-208 8888 Website: www.iwk.com.my
- Facebook: https://www.iwk.com.my/
-
-
1. PEMBAYARAN BIL
 • Pembayaran bil IWK (Tunai/ Cheque/ Kad Kredit)
2. SEMAKAN 
 • Semakan bil IWK
 • Permohonan salinan penyata akaun / salinan bil bagi tujuan pembayaran
3. PERMOHONAN
 • Pertukaran nama
 • Pengecualian bagi bangunan kosong / tiada penggunaan air
 • Pengiraan semula caj IWK
 • Permohonan Auto-debit ( Kad Kredit) bagi bangunan Domestik
 • Pertukaran alamat surat-menyurat. 
4. ADUAN
 • Aduan bagi perkhidmatan sistem pembentungan IWK
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.