Subpage::UTC::Masthead
 
Kluster Perkhidmatan UTC
 • Perkhidmatan Gunasama Kerajaan
 • Perkhidmatan Kesihatan
 • Perkhidmatan Keselamatan
 • Perkhidmatan Pendidikan Latihan & Pekerjaan
 • Perkhidmatan Perbankan
 • Perkhidmatan Pembangunan Perniagaan & Keusahawanan
 • Perkhidmatan Utiliti
 • Perkhidmatan Pembangunan Belia
 • Perkhidmatan Kebajikan Pembangunan & Masyarakat
 
Rakan Perkhidmatan UTC
LG - Food Court @ Galleria
GF-32 - Pasaraya Kapitan
L1-18 - Bank Islam
L2-21 - Klinik Wakaf An-Nur
Fasiliti Awam
Faciliti Awam
 
Fasiliti Sewaan
Bilik Mesyuarat
Kapasiti 150 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar, TV & Bilik Jamuan
 
Bilik Seminar
Kapasiti 30-40 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar & Whiteboard

Services

GF-UTC-01
Klinik Kesihatan UTC
Klinik Kesihatan UTC
Services | GF-UTC-01 | Ground Floor
- Website: -
- Facebook: -
-
-
Perkhidmatan Pesakit Luar
 • Memberi Perkhidmatan Rawatan Pesakit Luar Yang Ringan.
 • Perkhidmatan Pegawai Perubatan.
 • Menyediakan Perkhidmatan Pendaftaran Premis Makanan.
Perkhidmatan Pergigian
 • Perundingan
 • Rawatan Kecemasan Pergigian
 • Tampalan
 • Penskaleran
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.