Subpage::UTC::Masthead
 
Kluster Perkhidmatan UTC
 • Perkhidmatan Gunasama Kerajaan
 • Perkhidmatan Kesihatan
 • Perkhidmatan Keselamatan
 • Perkhidmatan Pendidikan Latihan & Pekerjaan
 • Perkhidmatan Perbankan
 • Perkhidmatan Pembangunan Perniagaan & Keusahawanan
 • Perkhidmatan Utiliti
 • Perkhidmatan Pembangunan Belia
 • Perkhidmatan Kebajikan Pembangunan & Masyarakat
 
Rakan Perkhidmatan UTC
LG - Food Court @ Galleria
GF-32 - Pasaraya Kapitan
L1-18 - Bank Islam
L2-21 - Klinik Wakaf An-Nur
Fasiliti Awam
Faciliti Awam
 
Fasiliti Sewaan
Bilik Mesyuarat
Kapasiti 150 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar, TV & Bilik Jamuan
 
Bilik Seminar
Kapasiti 30-40 Orang
Peralatan Siaraya, Projektor LCD, Layar & Whiteboard

L3-UTC-03&04
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
| L3-UTC-03&04
07-224 1042 Website: www.ptptn.gov.my/
07-224 1046 Facebook: https://www.facebook.com/PTPTNOfficial
-
-
1. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
 • Pertanyaan  Pembiayaan Pendidikan
2. BAYARAN BALIK PEMBIAYAAN
 • Permohonan Tawaran Ujrah/ Penstrukturan/ Penjadualan Semula
 • Permohonan Penangguhan Bayaran Balik
 • Permohonan Pengecualian Bayaran Balik
 • Permohonan/ Pembatalan Potongan Gaji
 • Pertanyaan / Rundingan Senarai Hitam/ Saman
 • Pertanyaan Bayaran Balik Pembiayaan
 • Permohonan Pengeluaran KWSP
 • Permohonan Pengesahan Baki Pembiayaan
 • Pengeluaran Surat Pelepasan Hutang
3. SIMPANAN PENDIIDKAN
 • Pertanyaan Simpanan Pendidikan
 • Pembukaan/Penambahan Akaun SSPN-i
 • Permohonan/ Penambahan Potongan Gaji SSPN-i
 • Pengeluaran/Penutupan Akaun SSPN-i
 • Pembatalan Potongan Gaji  SSPN-i
 • Permohonan Tuntutan Insuran Takaful
4. LAIN-LAIN BAYARAN
 • Penerimaan Bayaran PTPK dan KPM
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.