Subpage::Masthead

L2-UTC-02
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor (PPAJ)
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor (PPAJ)
| L2-UTC-02 | Second Floor
07-221 3948 Website: ppaj.johor.gov.my/
07-221 3949 Facebook: -
-
-
KEAHLIAN
  • Pendaftaran percuma untuk keahlian
  • Pinjaman buku
  • Penggunaan komputer
FOTOKOPI
  • Perkhidmatan fotokopi
BAHAN BACAAN
  • Menyediakan bahan bacaan untuk dewasa dan kanak-kanak
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.