Subpage::Masthead

L2-UTC-05
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN)
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN)
| L2-UTC-05
07-222 5737 Website: www.hasil.gov.my
07-222 4939 Facebook: -
-
-
Cukai Pendapatan
1. Penaksiran
 • Semakan Taksiran
 • Rayuan pindaan Cukai Pendapatan
 • Penerimaan permohonan Surat Penyelesaian Cukai yang Lengkap
 • Menyemak Borang BE dan Borang B yag telah dilengkapkan oleh Pembayar Cukai
 • Menerima Borang ( B/BE/P ) Ta hun Semasa hanya Pada Tarikh Akhir Penerimaan Borang
2. Pungutan
 • Semak kedudukan cukai
 • Semak bayaran balik
 • Penerimaan rayuan bayaran ansuran
3. Perkhidmatan e-Filing
 • Mendaftar bagi menggunakan e - Filing
 • Memberikan Nombor PIN e - Filing kepada Pembayar Cukai
 • 'Reset" kata laluan
4. Pendaftaran Fail Baru
 • Memberikan Borang Pendaftaran Fail kepada Pembayar Cukai
 • Memberikan Nombor PIN e - Filing kepada Pembayar Cukai
 • Menerima Borang Pendaftaran Fail yang Lengkap
5. Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT)
 • Penerimaan Borang CKHT yang Lengkap
6. Lain-lain
 • Menyemak dan mengemaskini alamat Pembayar Cukai
 • Khidmat Nasihat Percukaian
 • Kiosk Perkhidmatan Elektronik ezHasil
Duti Setem
 • Perkhidmatan Membatalkan Setem Pelekat/Setem
 • Menerima permohonan suratcara untuk diadjudikasi
 • Menerima dan memproses permohonan suratcara menerusi talian (STAMPS)
 • Menerima pembayaran duti setem
BR1m
 • Semakan status permohonan dan rayuan
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.