Subpage::Masthead

P3-UTC-09
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)
| P3-UTC-09 | Second Floor
07-224 2299 Website: https://www.kpwkm.gov.my
07-223 4499 Facebook: https://www.facebook.com/kpwkm
-
-
JABATAN PEMBANGUNAN WANITA
  • Pendaftaran kursus kemahiran untuk wanita.
  • Pendaftaran kursus untuk ibu tunggal.
  • Perkhidmatan untuk khidmat nasihat.
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
  • Pendaftaran untuk OKU.
  • Permohonan bantuan untuk warga emas.
  • Permohonan bantuan ibu tunggal.
LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)
  • Perkhidmatan Kafe@teen untuk remaja
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.