Subpage::Masthead

L3-UTC-10
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP)
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP)
| L3-UTC-10 | Third Floor
07-208 8888 Website: https://www.mbip.gov.my/
- Facebook: https://www.facebook.com/mbipcitycouncil
-
-
1. CUKAI HARTA
  • Pengeluaran Bil Cukai Harta
  • Terimaan Bayaran Cukai Harta
  • Permohonan Pindaan Alamat Surat-Menyurat Bil Cukai Harta
  • Permohonan Pindaan Kesilapan Ejaan Nama Dalam Bil Cukai Harta
  • Carian  Maklumat berkenaan Cukai Harta
2. KOMPAUN LETAK KERETA
  • Semakan kompaun kesilapan ejaan dalam bil cukai harta
  • Carian maklumat berkenaan cukai harta
3. PINDAHMILIK (BORANG I)
  • Terimaan permohonan Pindahmilik (Borang I)
4. LESEN
  • Terimaan bayaran lesen terhadap bil yang telah dikeluarkan
5. SEWA
  • Terimaan bayaran sewa terhadap bil yang telah dikeluarkan
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.