Subpage::Masthead

L3-UTC-10
Yayasan Pelajaran Johor (YPJ)
Yayasan Pelajaran Johor (YPJ)
| L3-UTC-10 | Third Floor
07-208 8888 Website: portal.ypj.gov.my/
- Facebook: https://www.facebook.com/YayasanPelajaranJohor
-
-
  • Semakan Baki, Tunggakan, dan Jadual
  • Kemaskini Maklumat Peminjam Dan Penjamin
  • Menerima Dokumen Sokongan Untuk Pinjaman Pelajar
  • Menerima Keputusan Peperiksaan Bagi Pelajar Sedia Ada.
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.