Subpage::Masthead

L3-UTC-13
Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK)
Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK)
| L3-UTC-13 | Third Floor
07-208 8888 Website: www.iwk.com.my
- Facebook: https://www.iwk.com.my/
-
-
1. PEMBAYARAN BIL
  • Pembayaran bil IWK (Tunai/ Cheque/ Kad Kredit)
2. SEMAKAN 
  • Semakan bil IWK
  • Permohonan salinan penyata akaun / salinan bil bagi tujuan pembayaran
3. PERMOHONAN
  • Pertukaran nama
  • Pengecualian bagi bangunan kosong / tiada penggunaan air
  • Pengiraan semula caj IWK
  • Permohonan Auto-debit ( Kad Kredit) bagi bangunan Domestik
  • Pertukaran alamat surat-menyurat. 
4. ADUAN
  • Aduan bagi perkhidmatan sistem pembentungan IWK
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.