Subpage::Masthead

L3-UTC-18
Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
| L3-UTC-18 | Third Floor
07-208 8888 Website: jpj.gov.my/
- Facebook: https://www.facebook.com/jpj.utc.johor
-
-
 • Permohonan pembaharuan Lesen Kenderaan Motor (LKM)
 • Permohonan salinan LKM (Individu)
 • Permohonan salinan perakuan pendaftaran RC (Persendirian Individu)
 • Permohonan gantian RC (Individu)
 • Permohonan sambungan RC (Individu)
 • Permohonan pertukaran hak milik untuk kenderaan individu persendirian
 • Permohonan lesen memandu baharu (P ke CDL)
 • Permohonan pembaharuan Lesen Memandu dan Lesen Vokasional
 • Permohonan salinan Lesen Memandu
 • Permohonan Permit Memandu Antarabangsa (IDP)
 • Permohonan bayaran kompaun
 • Permohonan bayaran balik LKM
  (Terima permohonan sahaja, proses dibuat di JPJ Negeri/Cawangan)
 • Permohonan Lesen Kenderaan Motor (LKM) untuk Lesen Perubahan Sementara (LPS)
 • Permohonan butir-butir Lesen Memandu
 • Permohonan butir-butir maklumat kenderaan (pemilik)
 • Permohonan ID awam individu
 • Permohonan kemasukan maklumat Lesen Memandu dalam myKad
 • Permohonan pembatalan tuntutan e-hakmilik
 • Permohonan pengemaskinian maklumat peribadi pemilik
 • Permohonan pindaan alamat pemilik
 • Pemohonan salinan/gantian Lesen Memandu
Galleria  UTC Johor 
Copyright@2016 GALLERIA@KOTARAYA. All Rights reserved.